Malovaná mapa

Ukázka malované mapy, kterou jsem dělal pro město Přibyslav.