Vítejte na stránkách projektu Kresby historické architektury, jehož cílem je publikování a prodej souborů kreseb Lukáše Martinky mapujících historickou zástavbu jednotlivých sídel Čech a Moravy. Postupně tak vzniká unikátní řada publikací, které jsou vyčerpávajícím klíčem k poznání památek obcí a měst. Každá z knížek je dokladem pestrosti historické krajiny naší vlasti. Najdete zde nejen státem chráněné objekty, ale i mnoho skoro neznámých a neméně zajímavých staveb, na které se památková ochrana nevztahuje. Pozornost je věnována i opomíjené spoustě drobných kamenných a sakrálních památek. Pokud Vás naše činnost zaujala, můžete si zde nejen zakoupit některou z našich brožur, ale máte zde i možnost využít služeb kreslíře a objednat si zhotovení větší kresby či ilustrací s památkovou tematikou. Tento projekt je teprve v začátcích, proto uvítáme jakoukoliv zajímavou formu spolupráce.